Import Voucherów

Funkcja Importu Voucherów umożliwia utowrzenie Voucherów w PLAN4U o zadanym statusie i Typie Wizyty zgodnie z danymi z pliku.

 1. Wybieramy opcję menu Rezerwacje i następnie wchodzimy w Vouchery
 2. Wybieramy opcję Import Voucherów
 3. Ustawiamy plik do importu – uwaga musi to być plik CSV. Jeśli mamy plik xlsx to możemy w MS Excel użyć opcji Zapisz jako i wybrać tam CSV – jak na obrazku nr 2 poniżej
 4. Importowane Vouchery będą miały ustawioną datę ważności – taką jak podamy w polu poniżej pliku do importu.
 5. Możemy ustawić jaki to jest rodzaj vouchera – wówczas będzie on upoważniał tylko do realizacji na typy wizyt zdefiniowane dla tego rodzaju vouchera
 6. Zaimportowane vouchery będą miały status taki jaki jest ustawiony w Konfiguracji, w polu „Domyślny przy imporcie”, natomiast na ekranie importu możemy zobaczyć jaki to jest status;
 7. Należy zdefinowiać w których kolumnach w pliku znajdują się odpowiednie dane. Do importu kluczowe jest pole Kod Vouchera
 8. System będzie próbował wyszukać klientów na podstawie adresu email. Jeśli klient nie zostanie znaleziony, to do importowanego vouchera zostanie utworzony nowy klient.
 9. Niepotrzebne wiersze z importu można usunąć
 10. Jeśli dane wyglądają poprawnie, klikamy w „Zatwierdzami import”, spowoduje to import voucherów do bazy danych.
 11. Domyślny status importowanych voucherów ustawiamy w Statusy Voucherów (Konfiguracja) – rysunek3
 12. Importowane Vouchery będą miały ustawionego Partnera, który jest w Kontrahentach i ma zaznaczone pole „Podmiot własny”.
zmiania pliku na CSV
Rysunek2 Zapisanie pliku jako CSV


Statusy voucherów w Plan4u
Rysunek 3 Statusy Voucherów – ustawienie domyślnego statusu dla importowanych Voucherów
Komunikat po imporcie voucherów
Rysunek4 Komunikat po udanym imporcie Voucherów


Po ustawieniu wszystkich parametrów importu wybieramy niebieski przycisk Wczytaj plik , co spowoduje wyświetlenie danych z pliku, to jeszcze nie jest import, a jedynie podgląd danych.

Jeżeli ustwione zostały niepoprawne numery kolumn, można plik wczytać ponownie.

Dopiero kliknięcie w zielony przycisk   Zatwierdzam import   powoduje faktyczny import voucherów do systemu.

Widok vouchera po imporcie:

Zaimportowany Voucher
Rysunek 5 Widok zaimportowanego Vouchera


Wszystkie importowane vouchery są oznaczane i możemy je w prosty sposób zidentyfikować. Z menu Rezerwacje, na panelu Vouchery dostęny jest przycisk Importy, gdzie zobaczyć możemy historię impotów:

UWAGA

Każdy z importów można usunąć, spowoduje to usunięcie wszystkich voucherów z tego importu