Konkursy i Loterie na FaceBooku

Chcesz zorganizować konkus lub loterię na Facebooku i nie wiesz jak się za to zabrać?

Lotera – o wyniku decyduje przypadek, klient coś kupuje (np. 3 opakowania jogurtu) i wypełnia zgłoszenie; na jej przeprowadzenie potrzebne jest pozwolenie. Loteria podlega ustawie o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540) i należy ją zgłosić do dyrektora izby celnej, konieczne jest ustalenie nadzorcy gier hazardowych (osoba ze świadectwem Ministerstwa Finansów) oraz opłata w wysokości 10% od puli nagród.

Konkurs – uczestnicy muszą wykonać zadanie, potrzebny jest regulamin konkursu, w którym będzie napisane kto jest organizatorem, oraz jakie są kryteria przyznawania nagród.

Dla uznania określonego przedsięwzięcia za grę losową – loterię promocyjną niezbędne jest wystąpienie trzech przesłanek, tj.:

 1. w loterii promocyjnej uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze;
 2. nieodpłatnie uczestniczy się w loterii;
 3. podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Czy w takim razie konkurs jest prostszy do zorganizowania?

A jeśli po prostu napiszę post „Wśród osób, które napiszą w komentarzu słowo NAGRODA rozlosuję super nagrodę wartą 100zł” ?
NIe podam regulaminu ani nie zgłoszę tego faktu do Izby Celnej? Znacząca różnica może być gdy dopiszesz, żę uczestnikiem może być tylko osoba, która kupiła już od Ciebie towary lub usługi.

Takie losowanie nagrody na Facabooku było przedmiostem rozprawy sądowej – tutaj treść wyroku, gdzie Sąd przychlił się do stanowiska ogranizatora, że nie była to loteria i nie musiał uzyskiwać zgody.
Wzięce udziału w organizowanej grze wymagało napisanie komentarza pod postem i udostępnienie go, nie wymagało zakupu żadnego towaru, czyli pierwsza przesłanka Loterii nie była spełniona.

wygraj konkurs
Wygrana

Pamiętaj!

Nagroda rzeczowa jest „dochodem z innych źródeł i zwolnienie od podatku są nagrody, których wartość nie przekracza 760zł, lub gdy tematyka konkursu jest naukowa, kulturalna, sportowa, dziennikarska lub artystyczna.

RODO

Jeżeli będziesz przetwarzał dane uczestników konkursu, musisz ich poinformować o tym fakcie, w szeczególności

 1. Musisz uzyskać od nich zgodę
 2. Musisz poinformować osoby, których dane zbierasz o:
 • adresie swojej siedziby, pełnej nazwie, danych kontaktowych
 • źródle danych, podstawie prawnej przetwarzania
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
 • celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych
 • prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
 • odbiorcach danych osobowych
 • gdy jest taka konieczność – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o właściwych zabezpieczeniach i możliwościach uzyskania kopii danych
 • czasie, przez który dane osobowe będą przechowywane
 • prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  do przenoszenia danych
 • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • tym, czy podanie danych jest obowiązkowe, jakie są konsekwencje ich niepodania
 • tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji