Zgoda rodzica – dla nowego klienta

W momencie, kiedy rodzic/opiekun przychodzi z dzieckiem i musi podpisać zgodę na dziecko, można wybrać opcję „WYPEŁNI KLIENT” – aby to zrobić należy kliknąć w przycisk z zielonym plusem,
wówczas w wygenerowanej zgodzie klient sam na tablecie uzupełni swoje dane,

Utworzona w ten sposób zgoda będzie miała pola do uzupełnienia w sekcji Osoba podpisująca, jak na poniższym obrazku

W momencie kiedy klient wybierze zielony przycisk   i wszystkie pola są poprawnie wypełnione, utworzony zostanie nowy rekord klienta, będzie on przypisany do tej zgody i podpis trafi do systemu.